• Wed. Apr 24th, 2024

ข่าว พรีเมียร์ ลีก ล่าสุด สยาม กีฬาเลข 1 100 ภาษา อังกฤษ พร้อม …

  • Home
  • ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้าราชการอัยการ 99 ราย ต้องพ้นจากราชการ

ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้าราชการอัยการ 99 ราย ต้องพ้นจากราชการ

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 20 ง หน้า 27 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 เผยแพร่ ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ ระบุ เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้าราชการอัยการต้องพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอา…