• Sat. May 18th, 2024

ผลหวยดาวโจนส์ ruay

  • Home
  • รัฐโชว์ผลใช้จ่ายเงินกู้ 100 โครงการ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจเฉียด 3 ล้านล้าน

รัฐโชว์ผลใช้จ่ายเงินกู้ 100 โครงการ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจเฉียด 3 ล้านล้าน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2566 รับทราบการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจแ…