• Wed. Apr 24th, 2024

midashotelandcasino com

  • Home
  • กกท.- กองทุนกีฬา สัมมนาเสริมองค์ความรู้สารกระตุ้นนักกีฬาไทย

กกท.- กองทุนกีฬา สัมมนาเสริมองค์ความรู้สารกระตุ้นนักกีฬาไทย

“กกท.” ผนึก “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” และ “ส.มวยอาชีพ” จัดการอบรมสัมมนา สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้าม ให้กับบุคลากรทางการกีฬา นำไปเผยแพร่สู่องค์กรตัวเองได้อย่างถูกต้อง และตระหนักถึงบทลงโทษ เพื่อทำให้ประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในเวทีสากล

นพ.วาริน…