• Sat. May 18th, 2024

ebet88

  • Home
  • กลางปี 66 เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนงาน O&M มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

กลางปี 66 เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนงาน O&M มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า วันนี้ (13 ธ.ค. 65) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในรูปแบบการร่วมลงทุน (PPP) ให้เอกชนร่วมลงทุนดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 หรือ มอเตอร์เวย์ M82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว

โครงการน…